عوازل

 
Property Standard Unit Standard
Insulation
JO FOAM
Insulation
Density DIN 53420 KG/m3 32 - 35 32 - 35
Thermal conductivity
laboratory value at 10 C mean
test temperature
ASTM C177 or
ASTM C518
W/M.K 0..27 0.0288
Compressive strength at 10 % ASTM D 1621 - 73 KPa 300 400
Water absorption DIN 53428 % by Vol. 0.2 0.3

Dimensation

20mm × 600mm × 1250mm 40mm × 600mm × 1250mm
25mm × 600mm × 1250mm 50mm × 600mm × 1250mm
30mm × 600mm × 1250mm 60mm × 600mm × 1250mm
 
 
الصفحة الرئيسية حول الشركة اتصل بنا